Smluvní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY

  • Termín terapie si klient (zákonný zástupce klienta – dále jen klient) sjednává závazně přímo s fyzioterapeutem, a to: telefonicky, e-mailem, nebo formou zprávy SMS, WhatsApp atd.
  • Na nepřijatý hovor klienta reaguje fyzioterapeut zpětně ihned, jakmile je to možné.
  • Platba za terapii je klientem hrazena na místě ihned po skončení terapie, a to: v hotovosti, nebo převodem na bankovní účet číslo: 1300910035/3030. Platba kartou prozatím není možná.
  • Po uskutečnění platby je možno si s fyzioterapeutem sjednat termín další terapie.
  • Při zrušení terapie méně než 24 hodin předem bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny terapie dle aktuálního ceníku uvedeného na stránkách www.fyziovpohybu.cz.
  • Při nedostavení se na terapii bez omluvy bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny terapie. Z tohoto poplatku může být klientovi navráceno 50% částky pouze po dodatečném doložení lékařského či jiného potvrzení, vysvětlujícího nepřítomnost na terapii bez omluvy (např. akutní lékařské ošetření, hospitalizace apod.).
  • Klient, který se nedostaví bez omluvy na sjednaný termín, může být opět zařazen zpět do terapie až po uhrazení storno poplatku ve výši 100 % ceny terapie.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

  • Osobní a citlivé údaje klienta zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Ze dne 4.4.2000 a zákonem č. 365/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
  • Osobní údaje klienta jsou zpracovány a použity pouze pro účely fyzioterapie.
  • Osobní údaje jsou uschovávány po dobu pěti let v kartotéce nestátního zdravotnického zařízení (dále jen NZZ), následně jsou skartovány.